o nás

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (VOP) platí pro nákup v internetovém obchode cafebuddha.cz.
Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující má zároveň moznost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tento fakt je náležíte před odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (c. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (c. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. c. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky a reklamační rád přiměřené aplikovat i na kupujícího, který není spotřebitelem.

Prodávající

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávající je společnost „cafe buddha s.r.o.“, IC: 02076314, s místem podnikání Praha 2, Vinohradská 403/17, PSC: 120 00 (dále jen „prodávající“).

Kupující

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Koncový spotřebitel – při zahájení obchodních vztahu předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, připadne jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ochrana osobních dat

Povinností prodávajícího je dodržovat zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Osobní údaje poskytnuté kupujícím (jméno, adresa, telefon atd.) jsou shromažďovány a ukládány do databáze obchodu cafebuddha.cz a to po dobu neurčitou. Při objednávce jsou povinné vyžadovány pouze údaje nezbytné nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa). Poskytnuté údaje budou použity pro vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací nebo vrácení zboží. Údaje jsou k dispozici pouze pracovníkům cafebuddha.cz, nejsou poskytovány třetím stranám. Po vyřízení objednávky jsou údaje archivovány a jsou použity k účetním a statistickým účelům. Na telefonickou nebo písemnou žádost kupujícího mohou být osobní údaje v databázi prodávajícího změněny nebo odstraněny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti jejich zneužití. Závazným potvrzením objednávky souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu.

Objednávka

Kupující potvrzuje závazné svou objednávku jejím odesláním v internetovém prohlížecí. Objednávku není potřeba potvrdit telefonicky nebo emailem. Potvrzené objednávky jsou závazné. Pokud kupující uvede během objednávky svoji emailovou adresu, je mu na tuto adresu zasláno potvrzení jeho objednávky. Storno objednávky ze strany kupujícího Kupující může zrušit svoji objednávku do 15 minut od závazného potvrzení objednávky. Objednávka musí být zrušena telefonicky na čísle (+420) 702 222 333 Vždy uveďte číslo Vaší objednávky, pokud jej máte, a důvod stornování. Storno objednávky ze strany prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, ze zboží se již nevyrábí nebo nedodává, je dlouhodobé nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V případě, ze tato situace nastane, Vás budeme kontaktovat telefonicky a připadne se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...). V případě, ze zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.

Platební podmínky

Zboží je možné uhradit následujícími způsoby: 1. V hotovosti při převzetí zboží - hotovost přebírá od zákazníka dopravce, pracovník cafebuddha.cz . Platba je možná platební kartou primo na stránkách cafebuddha.cz. Při platbě platební kartou můžete použít tyto karty: Maestro, Master Card, Visa, Visa Electron. 3. Platba je možná stravenkami Sodexo Gastro Pass, Chéques Dejeneur a Accor Ticket Restaurant. Do hodnoty stravenek se nevydává.

Dodací podmínky a způsob dodání zboží

Způsob dodání zboží

Kupujícímu je zboží dodáno následujícími způsoby: Doprava doručením zboží vozy cafebuddha.cz  pro firmy i jednotlivce. Nákup dopravíme rychle a spolehlivé na určenou adresu. Poskytovatel rozváži jídlo do uvedených oblastí, které jsou uvedené na cafebuddha.cz. Do mimo uvedených oblastí se rozváži pouze po telefonické domluvě. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout rozvoz mimo uvedené oblasti. Doba dodání je 15-90 minut od objednání. Poskytovatel si vyhrazuje právo jídlo dovézt později než je stanovená doba z důvodu špatné dopravní situace, dopravní špičky, špatného počasí, nebo jiných nepředvídatelných okolností. Poskytovatel je povinen co nejrychleji jídlo vyrobit a dopravit k zákazníkovi.

Dopravné a balné

Doprava hotových jídel i potravin při nákupu nad 2.000,- Kč je zdarma po cele Praze. Doprava hotových jídel i potravin je zdarma při rozvozu do 2 km od místa podnikaní společnosti „cafe buddha s.r.o.“, IC: 02076314, s místem podnikání Praha 2, Vinohradská 403/17. Dopravné do jiných lokalit zpoplatněno, a to dle ceníku, který se může kdykoliv měnit.

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A CIGARETY PRODÁVÁME POUZE OSOBÁM STARŠÍM 18 LET.

Reklamace

Reklamace zboží se provádí přímo na místě při převzetí zboží. Kupující je povinen zboží reklamovat u prodávajícího. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanovením Občanského zákoníku 40/1964 Sb. Reklamovat kvalitu nebo množství v přidáte potravin je možné pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má objednavatel právo na výměnu zboží či slevu z ceny. cafebuddha.cz SI VYHRAZUJE PRÁVO NA CASOVOU TOLERANCI MEZI POTVRZENÍM OBJEDNÁVKY A DOBOU DORUCENÍ, KTERÁ NEMUZE BÝT DUVODEM K REKLAMACI.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí zákonem a reklamačním řádem prodávajícího. Prodávající poskytuje záruku, která je uvedena na každém zboží výrobcem.

Závěrečná ustanovení

Ceny jsou konečné. Jsme plátci DPH. Tyto VOP jsou platné od 01. 09. 2012 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.